ProgramSupport kurser till grafiska programProducera video, redigera video
Startsida
Om PS
 
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
ProgramSupport kurser till grafiska program
Kurs till Acrobat, CorelDraw, Flash, FrameMaker, Illustrator, InDesign, Photoshop, PowerPoint, Visio och Word.Producera video, redigera video

ProgramSupport kurser till grafiska program

De senaste decennierna har jag genomfört grafiska seminarier och kurser för tusentals informatörer runt om i landet (se kunder).

Erfarenheten visar tydligt att utbytet av kurser blir bäst när de genomförs företagsinternt med innehåll och upplägg som anpassats efter deltagarnas personliga behov. Med tre eller flera deltagare blir dessutom totalkostnaden för en internkurs lägre än för motsvarande öppen kurs.

Till de flesta av nedanstående ämnen har jag utvecklat egna moduluppbyggda kurskompendier där urvalet lätt kan ändras efter kundernas önskemål.

Kurser kan nu även genomföras på distans via mötesprogrammet Zoom. Maximal gruppstorlek är då 8 deltagare per kurstillfälle. Allra bäst resultat får man genom att enbart köra halvdagar eftersom det kan vara svårt att hålla fokus under en hel dag.

Kurs till Acrobat, CorelDraw, Flash, FrameMaker, Illustrator, InDesign, Photoshop, PowerPoint, Visio och Word.Producera video, redigera video

 

Acrobat-framtagning och efterbehandling av PDF-filer

1-2 dgr

Några röster från kunderna:

"Mycket bra! Pratar så att alla förstår. Mycket kunnig".
Sjöfartsverkets tryckeri

"Mycket kompetent och påläst. Förmedlar sina kunskaper på ett positivt sätt. Man vill bara lära mer".
SCB

"Suveränt bra. Kunde behålla intresset från deltagarna under hela kursen".
Natur och Kultur

CorelDraw grundkurs

1-2 dgr

Digital fotografering och efterbehandling i dator

1 dag

Flash grundkurs

1-2 dgr

FrameMaker grundkurs

1-2 dgr

FrameMaker mallbyggnad

1-2 dgr

Illustrator grundkurs

1-2 dgr

InDesign för informatörer

1-2 dgr

Photoshop-bildhantering för webb och tryck

1-2 dgr

PowerPoint-presentationer med dator

1-2 dgr

   

Premiere Pro videoredigering grundkurs

1-2 dgr

Visio grundkurs

1-2 dgr

Word med långa dokument

2 dgr