ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
 
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport November 2023

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Lägg till egna knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst hos PowerPoint

Längst upp i PowerPoint finns ett verktygsfält benämnt Snabbåtkomst som från början innehåller några knappar vilka används för att utföra vanliga åtgärder. Genom att lägga till fler knappar för de åtgärder som du utför ofta kan du arbeta mycket effektivare med programmet.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Ändra skärpedjupet hos exponerade bilder med Camera Raw 16.0

Bilder som är exponerade med vidvinkelobjektiv har ett relativt stort skärpedjup med skärpa både hos förgrunden, huvudmotivet och bakgrunden. I många fall innebär detta att huvudmotivet inte framträder så tydligt som man önskar.

Tillägget Camera Raw version 16.0 har en användbar funktion benämnd Linsoskärpa som via AI-teknik låter dig välja var bilden skall vara skarp medan övriga delar visas med justerbar oskärpa.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Stor förändring av hur Adobe Fonts hanteras

Alla som prenumererar på programmen i Adobe Creative Cloud har fri tillgång till en stor mängd professionella teckensnitt via molntjänsten Adobe Fonts. Du hanterar sådana teckensnitt på din dator via programmet Creative Cloud Desktop. Till höger i programmet finns en knapp Adobe Fonts som tar fram ett fönster där du kan studera och vid behov aktivera eller avaktivera teckensnitt på din dator. 

Adobe har i all tysthet genomfört en stor förändring av hur teckensnitten i Adobe Fonts hanteras. Teckensnitten grupperas nu i fyra olika kategorier nämligen Tillagda teckensnitt, Installerade teckensnitt, Borttagna och Överförda teckensnitt.

Tillagda teckensnitt

Denna kategori är ny och innebär att teckensnitt enbart finns tillgängliga i Adobes egna tillämpningsprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign men inte i program från andra tillverkare som Apple, Microsoft m fl. När du väljer ett nytt teckensnitt och aktiverar det så hamnar det automatiskt i kategorin Tillagda teckensnitt.

Kategorin Tillagda teckensnitt finns enbart tillgängliga i Adobes egna program.


Installerade teckensnitt

Teckensnitt i denna kategori finns tillgängliga både i Adobes program och i program från andra tillverkare.

Kategorin Installerade teckensnitt finns tillgängliga i alla program på datorn.Ett teckensnitt som enbart finns med i kategorin Tillagda kan läggas till i kategorin Installerade genom att du klickar på knappen Installera familj till höger om namnet i listan med Tillagda teckensnitt. Du får då en kvittens via en dialogruta.

 

För att göra ett Tillagt teckensnitt tillgängligt hos alla program klickar du på knappen Installera familj för det aktuella teckensnittet. När teckensnittet installerats får du kvittens via ovanstående dialogruta.


Borttagna

I denna kategori visas alla teckensnitt från Adobe Fonts som tidigare varit aktiva på din dator, men som inte längre används. Du kan aktivera dem på nytt genom att klicka på knappen Lägg till familj till höger om teckensnittets namn i listan. Denna kategori erbjuder ett bekvämt sätt att ha tillgång till en stor mängd teckensnitt utan att de belastar datorn i onödan.

Kategorin Borttagna visar en lista med alla teckensnitt från Adobe Fonts som tidigare varit tillgängliga på datorn.

 

Överförda teckensnitt

I denna kategori kan du lägga till teckensnitt som du köpt in från andra tillverkare. Teckensnitten överförs då till Adobes molntjänst och blir därigenom tillgängliga på alla de datorer som är inloggade på det aktuella Adobe-kontot.


Prisvärda externa lagringsenheter med SSD

De flesta moderna datorer, både stationära och bärbara, är numera utrustade med SSD-diskar som ger bättre prestanda och lägre strömförbrukning än hårddiskar. På marknaden finns även externa lagringsenheter med SSD som ansluts till dator via USB-C-porten. Med ökade volymer har priserna på sådana enheter nu sjunkit under 1000 kr för 1 TB lagringskapacitet vilket gör dem till intressanta alternativ vid redigering av bilder och videofilmer.

Enheter från Samsung och Sandisk

Flera tillverkare erbjuder kompakta modeller med kapacitet på 500 GB, 1 TB eller 2 TB. Enheterna spänningsmatas via USB-C-kabeln och erbjuder hög överföringshastighet på ca 1000 MB/sek vilket gör dem särskilt lämpliga för tunga bilder och videofilmer.

Enheterna har kompakt storlek och låg vikt vilket gör att de ryms i din ficka. Eftersom SSD-enheter saknar rörliga delar så är de även relativt robusta och tål omild hantering.

Samsung T7 är väldigt robust med ett hölje av borstad aluminium.

 

Sandisk Extreme Portable har ett hål i hörnet som gör det möjligt att fästa den i en nyckelring.

 

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.


© 2023 www.programsupport.se